Hazenlip (cheiloschisis) / gespleten gehemelte

Juan de Flandes
1465, België-1519, Valencia,m Spanje

Juan de Flandes, een Vlaamse schilder, was actief in Spanje vanaf 1496. Hij kwam er in dienst van koningin Isabella, die hem in 1498 tot hofschilder aanstelde.

♦ De onthoofding van Johannes de Doper uit het Mirafloresretabel ♦

♦ Diagnose

Belangrijkste verschijnselen: Gespleten bovenlip.
Nevenverschijnsele: Man, beul.
Klinische diagnose: Hazenlip (cheiloschisis); gespleten gehemelte.

♦ Definitie: hazenlip (cheiloschisis
Aangeboren abnormaliteit waarbij de bovenlip een kloof of spleet vertoont.
Het kan gaan om één opening in het midden van de lip, maar ook om een opening aan elke kant. De aandoening gaat vaak gepaard met een gespleten gehemelte, een opening in het dak van de mond.
Een hazenlip wordt doorgaans kort na de geboorte gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie.

♦ Definitie: gespleten gehemelte
Een aangeboren misvorming gekenmerkt door een onvolledige sluiting van de beide helften van het gehemelte. Zowel het zachte gehemelte en de huig, als het harde gehemelte kunnen daarbij betrokken zijn.
De misvorming kan al dan niet samengaan met een hazenlip of gespleten tandkassen.

♦ Bespreking
Een hazenlip betekent niet altijd een open lip. Meestal zijn ook de kaak en het gehemelte gespleten.
Behalve het feit dat de patiënten een misvormd uiterlijk vertonen, hebben zij ook grote problemen bij het eten en het spreken. Er treden ook talloze ontstekingen van het middenoor op.
In feite zijn de problemen zo groot, dat in een aantal landen vele van deze patiëntjes overlijde.
Een hazenlip is gemakkelijk te corrigeren met een of twee operaties, die velen in de arme landen zich niet kunnen veroorloven.

De Cleft surgery organisation is een Belgisch-Nederlandse organisatie, die medische heelkundige hulp verleent in ontwikkelingslanden.

Jan Dequeker

References

Jan Dequeker
De kunstenaar en de dokter kijken naar schilderijen

Wikipedia

Foto's
Wikimedia.org

- retable_Juan Flandes
http://aparences.net/wp-content/uploads/juan_de_flandes_retable.png

Art lijst

Schilderijen

Schilderijen en de dokter

Schilders

Historie lijst

Wetenswaardigheden lijst