1822-1895_Louis Pasteur

Louis Pasteur 27 december 1822, Dole - 28 september 1895, Saint-Cloud was een Franse scheikundige en bioloog, vooral bekend vanwege de naar hem vernoemde pasteurisatietechniek en door zijn ontdekking van het vaccin tegen hondsdolheid.

♦ Jeugd en opleiding
Louis Pasteur werd geboren in Dole als derde kind van Jean-Joseph Pasteur en Jeanne-Étienne Roqui. Zijn vader was leerlooier van beroep.
Pasteur studeerde scheikunde en biologie.

Wetenschappelijke carrière
Begint in 1848 met onderzoek naar wijnsteenzuur kristallen. De overheid vroeg namelijk zijn medewerking bij het oplossen van problemen in de wijnbereidingsindustrie. De wijn werd snel zuur en Pasteur ontdekte dat dit werd veroorzaakt door een micro-organisme, zoals Acetobacter. Deze bacterie zette suikers om in zuur waardoor de wijn verzuurde en de houdbaarheid zeer beperkt werd.
Zijn advies voor de oplossing van dit probleem was: verwarm de wijn gedurende een bepaalde tijd tot een bepaalde temperatuur; de Acetobacter wordt dan gedood en de wijn wordt daarna niet meer zuur.
• Men noemde dit pasteuriseren.
Is het proces waarin schadelijke microben in aan bederf onderhevige voedselproducten worden vernietigd door het voedselproduct kortstondig te verhitten, zonder het product te beschadigen.

In 1854 werd hij tot hoogleraar in de scheikunde aan de universiteit van Lille benoemd, totdat hij
in 1857 directeur voor natuurwetenschappelijk onderzoek werd aan de Ecole Normale in Parijs.

Pasteur toonde met andere experimenten aan dat rotting van gekookte, steriele voedingsproducten veroorzaakt werd door bacteriën afkomstig uit de lucht en niet door bacteriën die spontaan in het voedsel ontstonden.
• Hij gebruikte hiervoor een kolf met zwanenhals. Deze kolf vulde hij met besmet water, bijvoorbeeld gistwater, peperwater, suikerbietensap of urine en boven een vlam trok hij de hals uit tot een dunne op meer plaatsen gebogen buis, een zogenaamde zwanenhals.
• Daarna werd de inhoud gekookt en afgekoeld. De inhoud bleef gedurende enkele maanden helder, wat men ook met de kolf deed of waar men hem ook plaatste.
• Brak hij de hals af, dan was de inhoud binnen 24 tot 48 uren troebel en kon Pasteur micro-organismen aantonen. Hij concludeerde dat de micro-organismen door koken vernietigd waren en dat na het afbreken van de zwanenhals andere micro-organismen uit de lucht door de directe verbinding met de buitenlucht erin terecht waren gekomen.
► Hij meende hiermee de eeuwen oude leer van de spontane generatie, namelijk het leven uit dode materie kan ontstaan, voorgoed weerlegd te hebben. "GENERATIO SPONTANEA"

♦ Een stukje uit het Dagboek van Pasteur
"[…] ik sta op het punt geheimen te doorgronden en de sluier die ze bedekt wordt almaar dunner. De nachten zijn me te lang, maar ik klaag niet. Het voorbereiden van mijn colleges kost me geen moeite en ik kan mij vaak vijf dagen per week helemaal aan het laboratoriumwerk wijden. Madame Pasteur berispt me dikwijls, maar ik stel haar gerust door te zeggen dat ik haar naar roem zal leiden."


♦ Microben
Hij ontwikkelde een theorie dat de oorzaak van veel ziekten… een minuscuul levend wezen was,..een “micro-organisme”.
1_zijn “ziektekiem-theorie” of “microbe-theorie”
2_is één van de belangrijkste ontdekkingen in de medische geschiedenis.

Zijn eenvoudige theorie zou de wereld van de geneeskunde grondig dooreenschudden en een nieuwe praktijk ingang doen vinden:

3_de aseptische chirurgie. Zo was hij de eerste die eiste dat een chirurg al zijn instrumenten zou reinigen en ontsmetten onder een vlam.

Pasteur zou bewijzen dat het om levende organismen ging, microben, die van zieke op gezonde dieren werd overgedragen. Hij ontdekte de oorzaak van vele, door microben veroorzaakte ziekten en werkte remedies uit.
Zijn 'microbe-theorie', één van de belangrijkste ontdekkingen in de medische geschiedenis, leidde er toe dat ziekenhuizen massaal over gingen tot het


4_steriliseren van hun gereedschappen en verbanden.

Virus vaccin
Pasteur ontwikkelde een virus-vaccin tegen
hondsdolheid.
Hij slaagde erin een hond immuun te maken, door opeenvolgende en oordeelkundig uitgevoerde injecties.

Joey Meister
Op 8 juli 1885 bracht men Pasteur de 9-jarige Joey Meister uit de Elzas, die 2 dagen voordien door een dolle hond was gebeten.
Pasteur begon met de door hem ontwikkelde inentingen, virus-vaccin, iets wat voor hem persoonlijk riskant was, omdat hij geen erkend geneesheer was. Wekenlang week hij dag en nacht geen stap van het bed van de jonge patiënt, die hoogrood was aangelopen door de koorts. En het kind genas. Het was een sensatie. Pasteur had de hondsdolheid overwonnen.
Hij was een held.

♦ Overlijden

Louis Pasteur overleed op 72 jarige leeftijd in 1895. Hij werd begraven in de kathedraal van Notre-Dame van Parijs, maar zijn lichaam werd vrij snel daarna verplaatst naar een crypte in het Pasteur Instituut te Parijs.

Joseph Meister
Dde eerste jongen die de vaccin kreeg toegediend, is in het Pasteur Instituut gaan werken als portier.
In 1940, 45 jaar na zijn vaccinatie, werd hem door de NAZI’S bevolen om Pasteur zijn graf / crypt te openen. Dit weigerde hij (dit was in zijn ogen heiligschennis, zijn held) en pleegde zelfmoord

In a tragic footnote to history, Joseph Meister, the first person publicly to receive the rabies vaccine, returned to the Pasteur Institute as an employee where he served for many years as Gatekeeper. In 1940, 45 years after his treatment for rabies that made medical history, he was ordered by the German occupiers of Paris to open Pasteur's crypt. Rather than comply, Joseph Meister committed suicide!

References

wikipedia

Foto's
wikimedia.commons

Historia

https://wellcomecollection.org/works?page=2&query=PASTEUR

Art lijst

Schilderijen

Schilderijen en de dokter

Schilders

Historie lijst

Wetenswaardigheden lijst