Kindermishandeling

Egyptisch kind dodelijk mishandeld

Het kinderskelet is gevonden in de Dakhlaoase en stamt uit de Romeinse periode in Egypte.

Archeologen ontdekten het skelet van een kind dat 2000 jaar geleden zo zwaar mishandeld is dat diverse botten zijn gebroken. Het is het oudst bekende geval van kindermishandeling.
Beschadigingen wijzen op langdurige mishandeling. Gebroken armen, ribben en sleutelbeen. Dat ontdekte de archeoloog Sandra Wheeler toen ze het 2000 jaar oude kinderskelet onderzocht dat was blootgelegd op een begraafplaats in Egypte.

"We hebben nog een paar kinderskeletten gevonden met beschadigingen, maar niet zo extreem als in dit geval", verklaart Sandra Wheeler tegenover Discovery News.
Uit de mate waarin de breuken geheeld waren, bleek dat de botten op verschillende momenten in het leven van het kind waren gebroken. Dat duidt op mishandeling en niet op een ongeluk. Volgens Wheeler, die is verbonden aan de University of Central Florida, wijst vooral de schade aan de bovenarmen op mishandeling.

De bovenarmen waren in tweeën gebroken. Kinderen hebben veel flexibelere botten dan volwassenen, dus dit moet veel kracht hebben gekost. Volgens Wheelers theorie heeft een volwassene het kind ruw bij de armen gepakt en hevig door elkaar geschud. De schade aan de ribben, de ruggengraat en het sleutelbeen komt door klappen. De sleutelbeenbreuk ontstond kort voordat het kind overleed en was mogelijk fataal.
Het skelet is circa 2000 jaar oud, wat dit tot het oudst bekende geval van kindermishandeling maakt. Het graf ligt op een kerkhof in de Dakhlaoase in Egypte, dat van 50-450 n.Chr. in gebruik was. Egypte hoorde destijds bij het Romeinse Rijk.

De Egyptenaren waren in principe zorgzame ouders. "We weten dat ze dol waren op kinderen", aldus Wheeler.

Volgens haar hielden de Romeinen ook van kinderen, maar zagen ze hen als zwakke individuen die tot volwassenen moesten worden gekneed. Lijfstraffen waren voor veel Romeinse kinderen aan de orde van de dag. Mogelijk was deze mishandeling het gevolg van de Romeinse invloed.

Historia
4 okt 2013

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld emotionele mishandeling of verwaarlozing vallen eronder.

Vormen van kindermishandeling
Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:

Lichamelijke mishandeling
Van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat.

Emotionele of geestelijke mishandeling
Van emotioneel of geestelijk geweld is bijvoorbeeld sprake als een volwassen persoon een kind regelmatig uitscheldt, vernedert of het kind opzettelijk bang maakt.

► Lichamelijke verwaarlozing
Hiervan is sprake als het kind krijgt niet de zorg en verzorging krijgt die het nodig heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind wat geen eten krijgt, of nergens kan slapen.

► Emotionele of geestelijke verwaarlozing
Ook een doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind is een vorm van kindermishandeling. Ieder kind heeft namelijk recht op liefde, warmte, geborgenheid van ouders of verzorgers. Onder emotionele of geestelijke verwaarlozing vallen ook kinderen die getuige zijn van geweld tussen ouders of verzorgers.

Seksueel misbruik
Seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.

Veilig Thuis geeft advies als u kindermishandeling vermoedt
Iedereen kan het verschil maken voor een kind wat slachtoffer is van kindermishandeling. Het is daarom belangrijk dat u zo snel mogelijk in actie komt als u kindermishandeling vermoedt.

► Twijfelt u of ergens sprake is van kindermishandeling?

Bel dan (anoniem) met Veilig Thuis (0800 – 2000) voor advies.
Dit kan altijd, ook als u vermoedt dat er geen sprake is van opzet. Of als u niet zeker weet of er wel sprake is van kindermishandeling. Veilig Thuis kan u advies geven over wat u kunt doen om het kind te helpen.

References

Historia
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling/wat-kindermishandeling-is

Foto's
Wikipedia
Rechten Vrije Foto's

Art lijst

Schilderijen

Schilderijen en de dokter

Schilders

Historie lijst

Wetenswaardigheden lijst